Contact us
Sales Office Address: Dongmashan Nangou, Mashan District, Jixi City
Tel: 0467-2497999 2499243
Fax: 0467-2499243
Contact person: Ding Yangqing (13763644867)

Contact us

HOME -Contact us

Contact us

Sales Office Address: Dongmashan Nangou, Mashan District, Jixi City
Tel: 0467-2497999 2499243
Fax: 0467-2499243
Contact person: Ding Yangqing (13763644867)

    
ADD.: NAUGOU EASTERN MASHAN JIXI CITY HEILONGJIANG PROVINCE

Contacts:Wangruiping(13304539333)

Telephone:0467-2499243

ADD.: TANGCHUAN INDUSTRY ZONE HUZHU TOWN QINGHAI PROVINCE

Contact: Hou Hanjiang

Telephone:0972-8393555
Fax:0972-8393535